Redakce

Jsme nezávislou redakcí informující o zprávách, o kterých se média bojí psát. Kontakt: redakce@proevropu.com

Nechceme riskovat vyhrožování autorům ze strany různých neziskovek a „sluníčkářů“, proto zde nezveřejňujeme jejich celá jména.

Cílem webu není vyvolávat nebo šířit nenávist vůči jakékoliv skupině obyvatel. Pouze nezaujatě informujeme o stavu společnosti kolem nás.


12 komentářů pro Redakce

 1. Peter S. napsal:

  Zdravim Vas,
  delate velice uzitecnou aktivitu kdyz otevirate oci lidem, aby byli pripraveni na nejhorsi. Ja delam neco podobneho, analyzujem a sbiram zpravy a clanky z ceskych a slovenskych zpravodajskych serveru.
  Jestli chcete, muzu Vam tyto linky preposilat aby ste meli dokonaly prehled a moznost aktualne doplnat na sve stranky to, co by se vam hodilo.
  At se dari!
  Peter

 2. Anca Vonaskova napsal:

  DOBRY DEN, ZAJIMA ME PROC NEMOHU PRISPIVAT S MYMI PRISPEVKY , CO SE DEJE ? DEKUJI ZA ODPOVED…DOUFAM

 3. ChujloPutin napsal:

  Jste proruská chátra a doufám, že s pádem Putina odsud z Čech vypadnete.

 4. Michl napsal:

  Takovou kupu sraček co tu píšete jsem dlouho neviděl.

 5. V EVROPSKÉ UNII CHYBÍ ZÁKON KTERÝ BY ZAKAZOVAL ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁSAHY DO FUNGOVÁNÍ LIDSKÉHO ORGANISMU A NERVOVÉHO SYSTÉMU VČETNĚ ZABÍJENÍ LIDÍ NA DÁLKU

  OTEVŘENÝ DOPIS EVROPSKÉ KOMISI

  V polovině března letošního roku navštívil polský ministr obrany Antoni Macierewicz univerzitu pátera Tadeuše Rydzyka a vystoupil tam v diskusi na téma „Problémy současné politiky, ozbrojené konflikty a terorismus“. Jedna z posluchaček se ho zeptala, jestli má Polsko strategii, jak řešit ilegální experimenty s elektromagnetickými zbraněmi na polských občanech a ministr odpověděl, že jeho ministerstvo provádí analýzu, jejímž cílem je zjistit, ve kterých oblastech Polska žijí lidé, kteří si stěžují na taková napadení a že se chystá ustavit komisi, která bude jejich stížnosti vyšetřovat https://www.youtube.com/watch?v=YgVs4-m0lNY#t=33, http://www.dziennikzachodni.pl/polska-i-swiat/a/minister-macierewicz-o-broni-elektromagnetycznej-zdjecia-wideo-raport-juz-wkrotce,9741513/. Tímto způsobem polský ministr obrany přiznal, že existují elektromagnetické zbraně, které jsou schopné zasahovat do fungování lidského organismu a že mohou být používány na polských občanech.
  Skutečnost, že velká evropská media o této události neinformovala, vyvolala naše podezření, že členské státy Evropské unie jsou zavázány existenci těchto zbraní utajovat a dokonce nezavádět zákony proti jejich používání. Toto naše podezření potvrdil polský týdeník NIE, když se jeho novínáři ptali na polském ministerstvu obrany, proč polský ministr obrany nesplnil svůj slib a neustavil komisi, která by vyšetřila stížnosti polských občanů, že jsou proti nim vedeny útoky elektromagnetickými zbraněmi a dostali odpověď, že toto téma podléhá zákonu o zachování státního tajemství, spojeného s obranou státu http://nie.com.pl/artykul-str-glowna-12/macierewicz-zdalnie-sterowany/#more-38883.
  Toto rozhodnutí polského ministerstva obrany zřejmě souvisí s informaci, kterou jsme našli v dokumentu Evropského parlamentu z roku 2000 „Technologie ovládání davu“, ve kterém se píše, že členské státy NATO přijaly americkou doktrinu nesmrtonosných zbraní, které zahrnují „systémy, které mohou přímo interreagovat s lidským nervovým systémem“ http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/stoa/2000/168394/DG-4-STOA_ET%282000%29168394_EN%28PAR02%29.pdf. Z uvedených faktů je tedy zřejmé, že členské státy Evropské unie mají ve svém arsenálu utajenou vojenskou technologii, která může být použita k elektromagnetickým útokům proti lidem. Zřejmé utajení tohoto faktu vysvětluje i Vaše předchozí vyhýbavé odpovědi na naše dopisy na toto téma.
  Většina obyvatel našeho státu ale nemá tušení, že takové zbraně existují. Lidské tělo je z 55 až 70% tvořeno vodou, ve které se pohybují částice, které buď přijaly nebo odevzdaly elektron a mají proto kladný nebo záporný náboj. Těmto částicím, kterými mohou být atomy, molekuly nebo i skupiny atomů nebo molekul se říká ionty. Tekutiny v lidském těle jsou tak srovnatelné s elektrolytem, tedy tekutinou, která obsahuje ionty a je proto vodivá pro elektrický proud. Zatímco v elektrickém vedení v kovových drátech je elektrický proud veden volnými elektrony, v lidském organismu je elektrický proud veden prostřednictvím nabitých iontů.
  K tomu, aby člověk něco pocítil, něco udělal nebo se nad něčím zamyslel, je nutné, aby velké skupiny neuronů v mozku začaly vysílat nervové vzruchy ve shodné frekvenci. Zdrojem nervových vzruchů jsou membrány neuronů. K nervovým vzruchům dochází, když dojde ke změně elektrického napětí mezi vnitřním a vnějším povrchem membrán neuronů. K této změně dochází v zásadě v důsledku toků elektrických proudů v „elektrolytu“, kterým je kapalina uvnitř nervových vláken.
  V roce 2014 zveřejnili čínští vědci výsledky pokusu, při kterém zkoumali, do jaké míry je elektrolyt vodivý pro mikrovlny. V úvodu k článku o pokusu zdůraznili, že jejich pokus „hraje významnou roli při zkoumání vzájemného působení mezi elektromagnetickými vlnami a biologickými tkáněmi, které mají vysoký obsah vody a významnou koncentraci iontů“. K experimentu použili roztok soli. Sůl má chemickou značku NaCl a obsahuje tedy atomy chlóru a sodíku. Ionty obou těchto atomů spolupůsobí při vyvolávání nervových vzruchů. Experiment prokázal, že tento elektrolyt je vodivý pro mikrovlny do frekvence 20 Gigahertzů s tím, že s rostoucí frekvencí vodivosti ubývá. Největší vodivosti elektrolytu bylo dosaženo frekvencemi mikrovln do jednoho Gigahertze http://piers.org/piersproceedings/download.php?file=cGllcnMyMDE0R3Vhbmd6aG91fDJBMF8wNjcwLnBkZnwxNDAzMTgwNDU1MDE= . Jinými slovy mikrovlny vyvolávaly v elektrolytu toky elektrického proudu
  Membrány neuronů, které jsou nazývány axony a mají v nervovém systému řídící funkci, reagují vyvoláváním nervových vzruchů na změnu elektrického napětí.. Pokud tedy budou do „elektrolytu“ v nervových vláknech pronikat mikrovlny, pulsované ve frekvencích nervové činnosti, bude k membránám axonů přicházet elektrický proud v těchto frekvencích, a tento proud bude vyvolávat nervovou činnost ve frekvenci pulsů vysílaných mikrovln. „Elektrolyt“ v nervových vláknech tedy bude fungovat jako anténa.
  To ve své studii o citlivosti lidského organismu na elektromagnetické záření potvrdila i americká organizace MCS America, bojující proti znečisťování životního prostředí škodlivinami. Ve studii se píše: „Tělo může přijmout signál a proměnit ho v elektrické proudy stejně jako anténa rádiového přijímače nebo mobilního telefonu. Tyto proudy jsou neseny ionty, plynoucími živými tkáněmi a žilami… Když tyto proudy narazí na buněčné membrány, které jsou normálně elektricky nabité, snaží se vibrovat současně s proudem“ http://mcs-america.org/index_files/EHS.htm (neurony jsou také buňky a tyto elektrické proudy budou tedy působit i na jejich buněčné membrány). Ve studii se dále píše: „Mechanismus demodulace je kontroverzní, ale není pochyb o tom, že k němu dochází. Nejlepším vysvětlením je, že množství miniaturních iontových kanálků, které jsou v buněčných membránách se chovají jako elektricky ovlivňované kontaktní diody… ty jsou schopné usměrňovat a demodulovat signál i když je v mikrovlnných frekvencích… Když je tímto způsobem demodulován signál mobilního telefonu, generuje řadu nízkofrekvenčních komponent, z nichž některé jsou biologicky aktivní a způsobí propustnost membrány. Jedním z důsledků této propustnosti je, že způsobí, že smyslové buňky elektrosensitivních jedinců vyvolávají celou řadu falešných pocitů“. Informace, přenášené mobilnímy systémy jsou totiž přenášeny v mikrovlnných pulsech, o nízké frekvenci http://www.elektrosmog-zony.cz/mobilsmog.pdf, http://www.celostnimedicina.cz/vliv-mobilnich-telefonu-na-lidske-zdravi-odborna-studie.htm, http://www.smishek.com/elektrosmog-znecisteni-elektromagnetickym-polem.html tedy v rozsahu, ve kterém funguje lidská nervová soustava a proto mohou v lidech vyvolávat falešné pocity.
  Zveřejněné pokusy, věnované působení mikrovln na lidský nervový systém, používaly frekvence mikrovln, které jen výjimečně přesahovaly o málo jeden Gigahertz. Pokusy vědců s působením pulsovaných mikrovln na lidskou nervovou soustavu tak využívaly mikrovlnné frekvence, o kterých i čínští vědci zjistili, že jsou nejúčinnější při vyvolávání elektrických proudů v elektrolytu.
  Ross Adey používal při pokusech s odplýváním kalcia z nervových buněk, které vedlo ke snížené schopnosti soustředění, 450 MHz, pulsovaných v 16 Hz a Allenu Freyovi se už v roce 1961 dařilo vysílat zvukové signály do mozku s použitím frekvencí od 425 do 1320 Megahertzů. Do lidského mozku byly pulsovanými mikrovlnami vysílány zvuky jako tikání, klapání, pískání nebo syčení. Změnou frekvencí pulsování byly vyvolány pocity mravenčení nebo prudkého úderu do hlavy http://jap.physiology.org/content/17/4/689. Oba pokusy byly mnohokrát opakovány se stejnými výsledky. Ukázalo se tedy, že s použitím přesně vytypovaných frekvencí je možné vyvolávat v lidské nervové soustavě opakovaně stejné účinky. V roce 1975 zveřejnil neuropsycholog a ředitel Behaviorální radiologické laboratoře lékařského centra amerického Úřadu pro veterány Don R. Justesen v časopise American Psychologist pokus, při kterém byly vysílány pomocí pulsovaných mikrovln do mozku vyslovované číslovky od jedné do deseti a subjekt experimentu je rozeznával https://docs.google.com/file/d/0B3V8FIUj7brsMzJhOTY4ZWItMGI5OC00MzkzLWJjMDQtMDM0OGE1ZDFhOGFm/edit?authkey=CKnE554O&hl=en&pli=1.
  Účinnost pulsovaných mikrovln na lidský nervový systém je zajištěna tím, že činnost nervové soustavy pro různé podněty, reakce a aktivity se odlišuje právě odlišnými frekvencemi nervové činnosti, které jsou charakteristické pro tyto podněty, reakce a aktivity. Například Walter J. Freeman, který desítky let studoval elektrickou činnost mozku, zaváděním mnoha elektrod a mikroelektrod současně do různých částí mozku, napsal, že přenosy v mozku „se odehrávají při určité charakteristické frekvenci a že k příjmu dojde v systémech… naladěných na tuto frekvenci“ (Walter J. Freeman: Mass action in the nervous system, Academic Press, New York, San Francisco, London, 1975). Při znalosti frekvencí nervové činnosti při různých podnětech, reakcích nebo aktivitách je tedy možné zcela libovolně manipulovat lidské vnímání skutečnosti, lidské reakce, lidské myšlení a činnost lidského organismu.
  Takovou zbraň může na zakázku mafií vyrobit i šikovný radioamatér. Potom už by tyto mafie mohly ohrožovat duševní i fyzické zdraví občanů. Mohly by například uspávat řidiče automobilů pulsováním vysílaných frekvencí ve spánkových frekvencích a nebo, při přesnějším nastavení frekvence pulsování, zastavit srdeční činnost a způsobit smrt člověka. Je známo, že Allenu J. Freyovi se tímto způsobem podařilo zastavit srdeční činnost žab. Při ještě pracnějším převodu zvuku lidské řeči do pulsovaných mikrovln (v podstatě jen malá změna postupu, který je používán při rozhlasovém vysílání) by maijtel takové vysílačky mohl vysílat do mozků lidí slyšitelné a nebo neslyšitelné, ultrazvukové, vzkazy, které sice člověk neslyší, ale mozek je vnímá a reaguje na ně, a řídit tak jejich chování. K působení na lidskou nerovou soustavu přitom stačí hustota elektromagnetické energie, která ani zdaleka nepřesahuje hustotu elektromagnetické energie, povolenou českými normami. Je ostatně známo, že do mozku pronikají i signály z mobilních telefonů během telefonického hovoru.
  Pořídit si takové zařízení je dnes cenově dostupné a jeho sestavení vyžaduje jen základní radioamatérské znalosti. Na celém světě přitom neustále přibývá lidí, kteří si stěžují, že jsou vystaveni účinkům takových škodlivých záření. K hlavním příznakům patří pocity pálení, mravenčení, bodnutí, křeče, mimovolně vyvolané pohyby částí jejich těl, příznaky zástavy srdce, slyšení hlasů v hlavě a manipulace jejich myšlenek a pocitů. Když si na tyto příznaky stěžují a obviňují z nich elektromagnetické útoky, jsou automaticky posíláni do psychiatrických léčeben.
  Skutečnost, že těchto lidí neustále přibývá, vyvolává podezření, že armády a vládní agentury cvičí operátory těchto zbraní na nic netušících občanech, aby je tito operátoři v budoucnosti mohli použít ve válkách nebo v případech masových nepokojů nespokojených občanů.
  Protože vládní agentury, a možná i organizované mafie, mohou dálkově ovládat činnost lidské nervové soustavy a způsobovat tak lidem bolesti, psychické poruchy a nebo dokonce smrt bez zanechání důkazu o spáchaném zločinu, je nezbytné, aby byly v Evropské unii odhlasovány zákony, podle kterých by takové činy byly trestány a které by ustavily agentury, které by byly schopné takové útoky detekovat, prověřovat stížnosti občanů na ně a vyhledávat zdroje takových útoků (to je, vzhledem k tomu že při těchto útocích musí být použito pulsování ve frekvencích nervové činnosti, zcela proveditelné). Součástí těchto zákonů by měl být i zákaz používání těchto technologií vládními agenturami, protože jejich používání je v příkrém rozporu s demokratickými ústavami členských států Evropské unie. Jsme ochotni se na vypracování těchto zákonů podílet.
  Kterákoli technologie, která vyvolá v lidském nervovém systému toky elektrických proudů ve frekvencích jeho činnosti, může být použita k dálkovému ovládání lidské psychiky a funkcí lidského těla. V současné době je veřejnému zájmu dostupná jen technologie pulsovaných mikrovln, ale se současným rychlým pokrokem vědeckého výzkumu, mohou být, například v oblasti kvantové fyziky, vyvinuty i jiné technologie, pokud už nebyly vyvinuty. Z tohoto důvodu by zákony měly zakazovat i použití dosud neznámých nebo nezveřejněných technologií, umožňujících dálkové ovládání toků elektrických proudů v lidském těle a mozku.
  Protože, jak vyplývá z uvedených faktů, jsou zřejmě členské státy NATO zavázány dohodou, aby existenci těchto zbraní udržovaly v tajnosti, je zřejmé, že zákony, které navrhujeme, mohou být uvedeny v platnost v členských státech Evropské unie jen tehdy, pokud jim to doporučí Evropská komise nebo když bude ponechán stranou princip subsidiarity a budou odhlasovány přímo Evropským parlamentem.
  I nadále chceme věřit tomu, že nebudete podporovat kriminální používání elektromagnetických nebo jiných energetických polí proti občanům členských států Evropské unie a že doporučíte členským státům Evropské unie a Evropskému parlamentu, aby odhlasovaly zákony, které ochrání občany těchto států proti takovým útokům, zavedou tvrdé tresty za vlastnictví nebo používání těchto zbraní a vytvoří agentury, specializované na detekci vysílání, umožňujících dálkové ovládání lidské nervové soustavy k manipulaci lidských myšlenek a citů, vyvolávání bolesti nebo zabíjení lidí bez zanechání důkazů o provedeném zločinu.
  I nadále věříme tomu, že si uvědomujete krizi demokracie, která vznikla tím, že vlády tajně vlastní prostředky, které jim umožňují dálkově manipulovat myšlenky jejich občanů. To je v děsívém konfliktu s ústavami členských států Evropské unie.
  I nadále věříme tomu, že budete respektovat hodnoty lidské důstojnosti, svobody a demokracie, zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii a že budete pracovat na zákazu technologií, které umožňují zbavit lidi jejich osobní svobody a svobody myšlení a jejichž používání může vést k vytvoření totalitárního režimu nového typu.
  (více k tomuto tématu najdou čtenáři na naší webové stránce http://zakaz.webgarden.cz v textu „Psychoelektronické ohrožení demokracie“ , petici české vládě mohou podepsat na adrese https://www.petice24.com/petice_za_zakaz_dalkoveho_ovladani_innosti_lidskeho_mozku a petici Evropskému parlamentu na adrese http://www.ipetitions.com/petition/ben-remote-attacks-on-the-human-nervous-system )

  Podepsán Mojmír Babáček, občan české republiky, jako předseda Spolku za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením
  Dále podepsány evropské organizace:
  International Coalition Against Electronic Torture and Robotisation of Living Beings (ICATOR) – Belgie
  Předsedkyně: Melanie Vritschan

  STOPEG Foundation – Stop Electronic Weapons and Gang Stalking – Holandsko
  Předseda:
  Peter Mooring

  IGEF – Initiative Gegen Elektromagnetische Folter – Německo
  Přeseda :
  Harald Brems

  STOPZET – Stowarzyszenie, Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom – Polsko
  Přesedkyně: Zofia Filipiak

  ADVHER – Association de Défense des Victimes de Harcèlement Electromagnétique et en Réseau – Francie

  ACOFOINMENEF
  Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica – Italie
  Předseda:
  Paolo Dorigo

  European Coalition against Covert Harassment
  Švédsko
  Předseda:
  Henning Witte

  Globalthaeb – Velká Britanie
  Předseda:
  David Bromhall

  LESAT – London End Stalking Action Group – Velká Britanie
  Předseda :
  Paolo Fiora

 6. VÝZVA ÚČASTNÍKŮM SETKÁNÍ SKUPINY STÁTŮ G20 V HAMBURKU

  Vážené dámy, vážení pánové,

  V současné době investujete miliardy dolarů, eur, rublů, jenů, juanů atd. do výzkumu fungování lidského mozku. Všichni soutěžíte v oblasti vývoje zbraní umožňujících dálkové ovládání činnosti lidského nervového systému, organismu a mysli. Vyvinuli jste systémy, schopné zabíjet lidi ve velkých oblastech planety, vyvlolávat u nich bolesti a nemoci, poškodit DNA vyvíjejících se organismů, změnit stav mysli lidí, jejich emoce a dokonce i jejich myšlenky. Zároveň skrývate existenci těchto zbraní před Vašimi občany tím, že je zahrnujete do zákonů o utajovaných informacích a zároveň cvičíte operátory těchto zbraní na nic netušících občanech Vašich zemí. Tímto způsobem, zatímco prohlašujete, že rozvíjíte demokracii nebo humanismus a hájíte lidská práva, jste vytvořili svět, kde lidská svoboda, lidské zdraví a lidské životy nejsou chráněny proti útokům, podnikaným Vašimi vlastními agenturami. Dokonce ani politickým a demokratickým událostem ve Vašich zemích nemůže být důvěřováno kvůli Vašemu utajovanému vlastnictví těchto zbraní. Budete-li pokračovat v utajování existence těchto zbraní, bude se svět vyvíjet směrem k totalitárnímu systému nového typu, ve kterém občané nebudou mít možnost se bránit proti mentální nebo fyzické krutosti jejich vlád.
  Proto Vás vyzýváme, abyste odtajnili tyto zbraně, vytvořili zákony, které by chránily občany Vašich zemí proti takovým útokům a vytvořily agentury, které by, ve spolupráci s lidskoprávními organizacemi, detekovali energetické útoky na Vaše občany a hledali jejich zdroje.
  Utajování existence těchto zbraní zdůvodňujete válkami, ke kterým by mezi Vámi mohlo dojít, ale tím jenom znovu dokazuje, že Vaše touha po moci převažuje nad Vaším proklamovným úsilím o rozvíjení demokracie nebo úsilím o stabilitu a bezpečnost ve světě. Vaše neschopnost budovat rozumné, zdvořilé a nenásilné vzájemné vztahy znovu jenom dokazuje, že přinejmenším někteří z Vás (a zejména USA) touží po tom získat postavení totalitární velmoci ve světě.
  Navzdory Vasí neochotě zastavit toto šílenství, věříme tomu, že vzrůstající informovanost Vašich občanů o Vašem vlastnictví těchto zbraní a jejich používání je přiměje k tomu, aby Vás donutili vytvořit zákony, které navrhujeme.

  (více informací k tomuto tématu mohou čtenáři najít na adrese http://outsidermedia.cz/v-eu-chybi-zakon-ktery-by-zakazoval-elektromagneticke-zasahy-do-fungovani-lidskeho-organismu/

  a http://zakaz.webgarden.cz (když kliknete na Psychoelektronické ohrožení demokracie ve formátu Word))

  VÝZVU PODEPSALY TYTO ORGANIZACE:

  The Worldwide Campaign Against Electronic Torture, Abuse And Experimentation
  Australia
  ICATOR – International Coalition Against Electronic Torture And Robotization of Living Beings
  Belgium
  Toronto Targeted Individuals
  Canada

  Worldwide Campaign to stop the Abuse and torture with mind control technologies
  China
  Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením
  Czech Republic
  EUCACH

  European Coalition Against Covert Harassment
  Europe
  ADVHER
  Association de Victimes de Harcèlement Électromagnétique et en Réseau
  France
  TCVN
  Technological Crime Victims Network
  Japan
  STOPEG Foundation

  STOP Electromagnetic weapons and Gang stalking
  Nederlands
  STOPZET

  Stop Zorganizowanym Elektronicznym Torturom
  Poland
  Stop organized electronics tortures and killing weapons on new physical principles – Moscow Committee for the Ecology of Housing.
  Russia
  White TV
  Sweden
  Les
  London End Stalking
  United Kingdom
  TIA

  Targeted Individuals Association
  United Kingdom
  ICAACT –

  International Center Against Abuse of Covert Technologies
  United States of America
  PACTS, International

  People Against Covert Torture and Surveillance, International

  United States of America
  ACOFOINMENEF
  Associazione contro ogni forma di controllo ed interferenza mentale e neurofisiologica
  Italy

 7. Vážená, nebo spíš zcela nevážená a neomalená redakce,
  zcela bez zábran jste zneužili text, jehož autorem je malíř a sochař Miloslav Pluháček. Jedná se o text Anegela Merkelová označila obyvatele…, který jste si „upravili“ a vydáváte ho za svůj vlastní text. Vaše jednání je neomluvitelné, neboť jste porušili autorský zákon. Nevíme, jak se k Vám tzext dostal, ale hodláme se bránit soudní cestou.
  Pokud chce někdo upozorňovat na nedostatky druhých, měl by sám zákony dodržovat.
  PhDr. Dana Dolníčková

 8. Dana Dolníčková napsal:

  Když tak pravdivě informujete o věch kolem, kdy se otevřeně vyjádříte k článku Michala Konečného Angela Merkelová… Jak je vám jistě známo, skutečným autorem je malíř a sochař Miloslav Pluháček. Pan Konečný porušil autorská práva a dopustil se plagiátorství. Otevřenost a pravda se týká jen ostatních?
  Dr. Dana Dolníčková

 9. Teplický Patriot napsal:

  Zdravím vážení. V článku o mešitách v ČR, konkrétně o mešitě v Teplicích, máte nepřesné informace. Věc se měla takto. V Teplicích vznikla petice , kterou podpořilo několik tisíc občanů. Jenže – zastupitelstvo pod taktovkou ODS a pana Kubery tuto petici nevzalo v úvahu. Paralerně probíhala téměř detektivní činnost za účelem zjistit, jak na základě historických a právních skutečností a na základě stavebního zákona tuto stavbu napadnout. Podařilo se zjistit, že navrhovaná stavba mešity včetně minaretu (to je důležité – minaret), ve svém návrhu jakožto sakrální stavba, v současnosti nedává nutnost výstavby minaretu. Ten byl původně určený jako stavba, ze které muezín v určitý čas svolává k modlitbám. Lidé prostě neměli v dávných dobách hodinky a v mešitě se přesný čas určoval na základě pozorování oblohy. No, a toto byl základní oponentní argument, na základě které musel stavební úřad předběžně neschválit navrhovanou stavbu. Muslim Kantar, který zastupuje investora (jméno znám, ale neuvedu ho) – diplomata, poté, co dostal negativní informaci ze stav. úřadu, žádost stáhl. S pozdravem tepličák

 10. PetrS napsal:

  Děláte záslužnou práci. Můžete zveřejnit, že většinu požadovaných bodů v článku naplňuje program Strany zdravého rozumu (http://www.stranazdravehorozumu.cz/)?
  Strany založené panem Petrem Hannigem v roce 2002, 14 roků nabízející se voličům. Zvednou miliony důchodců nabízenou „rukavici“? Předchozí věta by mohla být názvem k článku o SZR. Pan Hannig vám jistě vyjde vstříc…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *